Crescendo България

More than music.

кои сме ние?

За Crescendo

Crescendo е християнско движение на професионални класически и джаз музиканти, студенти и ученици, и други хора на изкуството. Ние взаимодействаме с културните институции и християнските църкви от всички деноминации.

Основано през 1985, Crescendo прераства в една организация, която работи на световно ниво. Международния офис се намира в Базел, Швейцария. Crescendo e част от Швейцарското надденоминационно движение (и асоциация) Campus für Christus / Agape Europe / Cru.

Какво правим ние

Свързваме, служим, вярваме

Ние СВЪРЗВАМЕ музиканти по целия свят. Изграждането на взаимоотношения е важно за нас имайки предвид индивидуалистичното общество, в което живеем днес – още повече и в сферата на културата.

Ние поддържаме мрежа, в която СЛУЖЕНЕТО е приоритет. Crescendo служи на музиканти и други професионални творци в различни области. Посредством концерти, фестивали и публични изяви, ние целим и да служим на обществото ни също.

Нашият най-голям двигател на мотивацията ни е ВЯРАТА в християнското послание. Нашето желание и стремеж е да проправим път за вярата и да я подкрепяме. Поради това, ние работим с църкви от всички деноминации – като им СЛУЖИМ чрез изкуство на високо ниво.

Рождествен концерт на Crescendo България

Контакти

Адрес

ул. Йерусалим № 15
1784 София

Имейл

tomislav.vichev@agapebg.org

tommy70@gmail.com

Телефон

Томислав Вичев – +359 877 988 540